شاید یکم نیاز به تفکر باشه !

با توجه به اختلال فنی وبسایت در ارسال پیامک ، مجبور هستیم چند ساعتی وبسایت رو از دسترس خارج کنیم . ممنون از صبوریتون